Din guide med kvalitet i fokus

Juthage Consulting erbjuder spetskompetens inom kvalitetsutveckling där kunnande, professionalism och lösningsorientering är satt i fokus.

 

Utmaningarna är att omvandla problem till möjligheter och lösningar baserat på verksamhetens förbättringspotential, interna resurser och ambitionsnivå. Det är viktigt att utvecklingen skräddarsys efter verksamhetens verkliga förutsättningar om man vill uppnå maximal lönsamhet.

 

Kundbasen är små och medelstora företag som vill förbättra och utveckla sitt kvalitetssystem eller behöver hjälp med att kartlägga sina processer.

 

Juthage Consulting erbjuder också extra stöd inför certifieringar, utbildning och coaching för ledningsgruppen för att engagera avdelningar och medarbetare i utvecklingsarbetet.

PROCESSOPTIMERING

Det finns inga genvägar om man

vill effektivisera processen.

>> Läs mer

KLAGOMÅLSHANTERING

Låt mig visa hur du skall effektivisera din klagomålshantering.

 

>> Läs mer

VERKSAMHETSSTÖD

Hur stor utvecklingspotential har ni?

 

>> Läs mer

RING IDAG!

076-633 97 57

 

 

E-post

JUTHAGE CONSULTING   2011