Processoptimering

Varför skall man optimera sina verksamhetsprocesser när de ändå inte följs?

 

Detta är en fråga som jag ofta får när jag möter företagsledare. Mitt svar kan sammanfattas till tre viktiga punkter.

  • Ingen eller låg delaktighet
  • Ingen struktur. Den röda tråden syns inte eller kanske inte finns.
  • Ingen teamkänsla

Om man vill effektivisera sina processer finns det inga genvägar. Ett starkt fokus och engagemang krävs av en projektansvarig för att framgångsrikt avsluta projektet. Många företag väljer därför en extern projektledare som ansvarig för utvecklingsarbetet.

 

Juthage Consulting har det engagemang och de resurser som krävs för optimering av processer på ett effektivt sätt. Vårt arbete koncentreras till att uppnå följande framgångsfaktorer:

  • En processägare
  • Processen baseras på verkliga förutsättningar
  • Ständiga förbättringar lyfts upp och premieras.
  • Intern delaktighet!
Jag ser till att dina verksamhetsprocesser följs. Kontakta mig nu!>>Kontakt

PROCESSOPTIMERING

Det finns inga genvägar om man

vill effektivisera processen.

>> Läs mer

KLAGOMÅLSHANTERING

Låt mig visa hur du skall effektivisera din klagomålshantering.

 

>> Läs mer

VERKSAMHETSSTÖD

Hur stor utvecklingspotential har ni?

 

>> Läs mer

RING IDAG!

076-633 97 57

 

 

E-post

JUTHAGE CONSULTING   2011