Klagomålshantering

Vägen till nöjdare kunder


En effektiv klagomålshantering har till syfta att säkerställa kunders missnöje och återkoppla detta till verksamheten så att förbättringsåtgärder kan genomföras. Tyvärr stannar kundernas klagomål allt för ofta kvar på kundservicenivån.

 

Att hantera kunder kräver ständiga förbättringar av verksamheten och dess rutiner. Juthage Consulting har genomfört ett flertal projekt där kundklagomål blivit en viktig källa till verksamhetsförbättringar.

 

De fyra viktigaste framgångsfaktorerna har varit:

  • Klagomål förbättrar din verksamhet. Se klagomål som ett verktyg i förbättringsarbetet.
  • Ta alla klagomål på allvar. Kunderna har rätt att bemötas med respekt och förståelse.
  • Lös problemet när det uppstår. Agera snabbt och kraftfullt och delegera ansvar för beslut.
  • Upprätta tydliga rutiner. Interna rutiner för bemötande, åtgärd, uppföljning och förbättringar.
Vill du också ha nöjdare kunder? Kontakta mig nu! >>Kontakt

PROCESSOPTIMERING

Det finns inga genvägar om man

vill effektivisera processen.

>> Läs mer

KLAGOMÅLSHANTERING

Låt mig visa hur du skall effektivisera din klagomålshantering.

 

>> Läs mer

VERKSAMHETSSTÖD

Hur stor utvecklingspotential har ni?

 

>> Läs mer

RING IDAG!

076-633 97 57

 

 

E-post

JUTHAGE CONSULTING   2011